I can't come to you like this, so I guess I stay away


Vissa sånger, vissa melodier de bara påminner om vissa personer.
De förknippas med personer och minnen med känslor och med vänskap.
Känslor som kanske inte skall finnas med i livets alla med och motgångar men man vet att personen melodin påminner dig om skall finnas där i just den här stunden.


RSS 2.0